• icon Tisk
 • icon Kvalita
 • icon Zušlechtění
 • icon Dokončení
image
image
image
image

UNIPRESS tisk

Tipy na webu

Parametry dat na zakázku

Vstupní formát pro zpracování je u nás PDF a to podle normy ISO 15930-1:2001 - PDF/X-1a s doporučením GWG a ISO 12647.

Natavení jednotlivých programů (InDesign, Distiller, Corel) pro vytvoření korektního PDF najdete v odpovídajících položkách menu Předávání dat.

Základní parametry PDF/X-1a:


 • PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4) - vytvořené i v jakékoli vyšší verzi.
 • Všechny barvy CMYK, stupně šedi (grey) nebo bitová mapa (pérovky).
 • Barvy Pantone pouze pokud se tisknou jako přímé, jinak převést na CMYK.
 • Vložené všechny fonty.
 • Pokud je tisk až do kraje musí být přidaná spadávka (nejméně 3 mm).
 • Pokud je spadávka zapněte při výstupu ořezové značky odsazené nejméně 3 mm (nebo víc podle spadávky).
 • Správná velikost stránek odpovídající tisku (1:1).
 • Kompozitní PDF (ne separované).
 • Strany v PDF musí být v pořadí, jak jdou za sebou, nedělejte dvoustrany.
 • Pokud je nutné více souborů PDF, pojmenovat jak jdou za sebou.
 • PDF nesmí obsahovat průhlednosti - musejí být sloučené.
 • Používejte ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004) nebo ISO Coated v2 (ECI).
pdf/x-1a
 

Doporučení pro přípravu PDF:


 • Pro přípravu používejte Adobe Acrobat Distiller. Novější verze už mají nastaveno v předvolbách možnost PDF/X-1a. U starších verzí programů pokud možno nepoužívejte export z aplikací, ne vždy vytvoří korektní PDF.
 • Rozlišení obrázků použijte 300 - 450 dpi u barevných, cca 600 dpi u černobílých. Nižší hodnota snižuje kvalitu tisku a příliš vysoká hodnota navyšuje zbytečně objem dat, dobu následného zpracování a není vhodná ani z hlediska kvality.
 • Zkontrolujte nastavení TrimBoxu (definice čistého formátu v PDF), spadávky a ořezových značek.
 • Zkontrolujte přetisky (zapnout náhled přetisku v Acrobatu).
 • Zkontrolujte barvy dokumentu (kontrola barev Pantone v Acrobatu).
 • Vypněte OPI vazby při výstupu do PDF.
 • Nepoužívejte českou diakritiku v názvech souborů.

Chyby při vytváření PDF:


 • Přetisk bílé barvy. Například bílé logo nebo text v barevné ploše. Pokud má nastavený přetisk bílé tak se nevytiskne. Zkontrolovat to lze v nastavení Akrobatu - Náhled přetisku nebo například v InDesignu - Náhled výtažků. Stává se to často třeba při změně původní 100 % černé (mívá automaticky nastavený přetisk) na bílou, kde může přetisk zůstat nastavený. Pozor - tisk na běžné tiskárně může být v pořádku, přesto je PDF špatné. Většina tiskáren nemá postscript a výstup na tiskárnu probíhá jinak než na RIPu. Náhled přetisku jde také zapnout ve většině grafických programů (InDesign, Illustrator, Corel).
 • Přetisk černé. Ve většině případů je nastaven přetisk černé (100% K) automaticky a většinou je to v pořádku. Pokud ale použijete větší plochu černé, bude kresba pod černou prosvítat a působit rušivě. V tomto případě musíte přetisk černé vypnout.
 • Chybí spadávka. Taková zakázka někdy nejde vůbec vytisknout a případné zvětšení a oříznutí znehodnotí celý výsledek nebo dokonce něco na stránce chybí (odřízne se).
 • Verze PDF není 1.3. Vyšší verze nemusí být korektně zpracovány.
 • PDF obsahuje průhlednosti. Pokud použijete správně PDF 1.3, tak budou průhlednosti sloučené, protože PDF 1.3 je nepodporuje. To je možné až v dalších verzích. Průhlednosti se mohou při RIPování špatně sloučit a dojít k chybě. Také výrazně prodlužují dobu zpracování zakázky. V konečné fázi se stejně vždy musí sloučit.
 • PDF obsahuje barvy Pantone, ale tiskne se CMYK. Některé barvy Pantone se po převodu do CMYK hodně změní. Existuje srovnávací vzorník pro převod. Pokud se netisknou, jako přímé není důvod je používat. Výsledný tisk pak může být úplně jiný, než byl záměr. Nejhorší varianta je pokud se jedna barva Pantone tiskne jako přímá a v PDF jich je víc. Taková zakázka nemusí jít vůbec zpracovat nebo dochází k chybám, záměnám apod.
 • Tiskové značky (ořezové, pasovací, škály, popisy) zasahují do spadávky. Pozor na implicitní nastavení v aplikacích. Ve většině programů určených pro předtiskovou přípravu jde nastavit vzdálenost tiskových značek. Bohužel implicitní nastavení nebývá správné (např. InDesign). Je potřeba tuto hodnotu nastavit podle použité spadávky - stejnou nebo o něco větší hodnotu. Nesprávné nastavení fakticky zmenšuje spadávku a komplikuje výrobu, hlavně knihařské zpracování.
 • PDF obsahuje OPI vazby. Většinou se při zpracování nic nestane, ale může nastat situace, kdy RIP použije pouze náhled obrázku pro tisk. Vypnuté OPI vazby tuto možnost vyloučí. 
 • Při výstupu do PDF je zapnutá volba „simulovat přetisk“. Tato volba je pro výstup na „obyčejné“ tiskárny, které neumějí pracovat s přetiskem. Pro výstup do PDF určené k dalšímu zpracování u nás (i jinde) NESMÍ být tato volba při výstupu zapnutá. Může způsobit chyby v barevnosti.
 • PDF obsahuje definici barev RGB (nebo LAB). V tomto případě nelze zaručit výslednou barevnost. Pro převod z RGB do CMYK existuje mnoho způsobů a převádí se podle různých profilů a výsledky mohou být velmi odlišné.
 • PDF je vytvořeno exportem (ne tiskem). Export do PDF nebývá vždy korektní. Situace se sice stále zlepšuje, například v novějších verzích InDesignu nebo Corelu lze export použít. Vytvoření PDF tiskem na „Adobe PDF“ nebo do postscriptu a následné distilaci dostanete korektní PDF (pozor na správné nastavení Distileru v obou případech).

Další podrobné informace o předávání tiskových dat a formátu PDF/X-1a naleznete například na:
pdfxczico v publikaci - PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a - Petr Lozan nebo www.grafie.cz, www.gwg.org, www.pdfx-ready.ch