• icon Tisk
  • icon Kvalita
  • icon Zušlechtění
  • icon Dokončení
image
image
image
image

UNIPRESS tisk

Tipy na webu

Tisk PDF z InDesignu


Jak nastavit tiskový výstup do Adobe PDF z InDesignu

V následující sérii obrázků je správné nastavení tisku pro výstup do PDF/X-1a. Jedná se o verzi CS4, ale nastavení v nižších i vyšších verzích je stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení. Pokud nemáte Adobe Acrobat Distiller, můžete použít export PDF z InDesignu. Distiller je součástí balíku Adobe Creative Suite.

indesign tisk 1

Všeobecné:

Tiskárna -  máte dvě možnosti:

  • PostScriptový soubor
    vytvoří postscriptový soubor ze kterého pomocí Adobe Acrobat Distilleru vytvoříte PDF soubor.
  • Adobe PDF
    vytvoří také poscriptový soubor, ale automaticky ho předá Distilleru a ten vytvoří PDF a soubor PS smaže. Musíte ale dát pozor jestli máte správné nastavení parametrů Distilleru (tlačítko "Nastavení" a "Předvolby").

PPD - nastavte Adobe PDF

Rozsah stránek - většinou všechny - nastavte podle vlastní potřeby.

Dvojstránky - u časopisu, knihy apod. nezatrhávat, jinak podle potřeby.

 

 

Ostatní volby podle vašich požadavků. Pozor na volbu Tisknout prázdné stránky - pokud máte v dokumentu prázdné stránky a ty tam mají být, musíte tuto volbu zatrhnout nebo je InDesign vynechá!

indesign tisk 2

Nastavení:

Velikost papíru - vždy vlastní - automaticky nastaví velikost podle čistého formátu, spadávky, ořezových značek(MediaBox). Nemá vliv na čistý formát definovaný v nastavení dokumentu (TrimBox).

Orientace - vždy na výšku - PDF musí být "hlavou" nahoru i když je stránka na šířku, jinak se otočí.

Velikost - vždy 100% - nedoporučujeme zmenšování při tisku - nemáte výsledek pod kontrolou - zmenší se i okraje, spadávka, písmo, rámečky

Poloha stránky - vždy na střed.

 

 

indesign tisk 3

Značky a spadávky:

Značky - zapněte Ořezové značky (pro naši kontrolu) - ostatní nejsou potřeba.

Posun - odsazení všech tiskových značek od čistého formátu. Nastavte hodnotu stejnou nebo o trochu větší než je hodnota spadávky. Pozor na implicitní nastavení InDesignu, většinou je tam špatná (malá) hodnota odsazení tiskových značek a ty pak zasahují do spadávky!

Spadávka - měla by být už nastavená při tvorbě dokumentu a odpovídat sazbě nebo zadejte požadovanou hodnotu - nejlépe 3 mm na všechny strany.

 

 

indesign tisk 4

Výstup:

Barva - vždy Složené CMYK

Simulovat přetisk - nikdy nezatrhávat

Zde si zkontrolujte Tiskové barvy - měly by tam být 4 (CMYK) a případně barvy Pantone, pokud se opravdu tisknou jako přímé barvy (pátá, šestá). Pokud je tam barev víc je třeba s tím něco udělat. Buď se vrátit a ve "Vzorníku" nastavit špatné barvy  na "Výtažkové" (místo "Přímé") nebo upravit pouze výstup pomocí (tlačítka) "Správce tiskových barev".

POZOR na přímé barvy ve vložených EPS souborech (např. logo) - tyto přímé barvy zůstanou v PS/PDF beze změny.

 

 

indesign tisk 5

Grafiky:

Obrazy - Posílat data - vždy nastavit Vše.

Písma - Zavést - vždy nastavit Kompletní a zatrhnout "Zavést písma z PPD".

PostScript - nastavit Level 3.

Formát dat - nastavit Binární.

 

 

indesign tisk 6

Správa barev:

Nastavte podle obrázku. Vlastní možnosti zde závisí na nastavení správy barev už v předvolbách InDesignu. Pro převody doporučujeme používat profily Fogra a to verzi Coated FOGRA39 (ISO Coated v2 (ECI)) nebo starší verzi Coated FOGRA27 (ISO coated). Nikdy nepoužívejte profily typu U.S., Japan, Web, SWOP, jsou naprosto nevhodné.

V nastavení barev v předvolbách InDesignu použijte předvolbu "Univerzální evropské 3" nebo "Univerzální evropské 2" (je už min. od verze CS2).

 

 

indesign tisk 7

Další volby:

OPI - vždy vypněte všechny volby nahrazování obrazů.

Sloučení průhledností - Přednastavení - vždy "Vysoké rozlišení".

 

 

A teď už můžete kliknout na tlačítko Uložit (Tisknout - pokud je výstup nastavený na virtuální tiskárnu - Adobe PDF) a zadat kam a pod jakým názvem se má postscriptový soubor (přípona .ps) uložit. Z uloženého postscriptového souboru „vydistilujete“ pomocí Adobe Acrobat Distileru (s příslušným nastavením pro tiskové PDF) výsledný PDF soubor vhodný pro předání tiskových dat.