• icon Tisk
  • icon Kvalita
  • icon Zušlechtění
  • icon Dokončení
image
image
image
image

UNIPRESS tisk

Tipy na webu

fsc-265-zel

Certifikát FSC®

V květnu 2012 jsme získali certifikát FSC® - značka odpovědného lesnictví.

O FSC

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.

FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.

Prestižní značka FSC dává zákazníkům záruku, že dřevní surovina použitá pro výrobu např. papíru nebo knihy pochází z lesů, které byly obhospodařovány šetrným způsobem podle důsledných ekologických a sociálních pravidel organizace FSC, nebo že se nejedná o nelegální těžbu z deštných pralesů.

 
Unipress FSC 2018

 

Ve většině západoevropských zemí představují výrobky z certifikovaného dřeva již několik procent zboží nabízeného na trhu a jejich podíl dále rychle roste. Prestižním certifikátem se dnes může vykázat již více než 5500 firem zpracovávajících dřevo. Obchodní společnosti se hromadně zavazují nabízet ve svých prodejnách FSC dřevo a dřevěné výrobky. Na trhu je v současnosti již více než 20 000 druhů výrobků s ozna­čením FSC.Tuzemské obchody již nabízejí desítky druhů FSC výrobků, jako jsou: zahradní nábytek, násady na nářadí, desky, schody, parkety, podlahy či papír. V zahra­ničí už vycházejí noviny a časopisy na FSC papíře a staví se domy či mosty z FSC dřeva.

Díky své transparentnosti a otevřenosti všem zájmovým skupinám má FSC podporu největších českých i mezinárodních environmentálních organizací, jako například Svě­tového fondu na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA) nebo Greenpeace, i velkých obchodních řetězců jako Hornbach, IKEA či OBI. Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva pochází z šetr­ně obhospodařovaného lesa. Visačka FSC pro vás znamená záruku, že svým nákupem nepřispíváme k devastaci lesů či pralesů ani nepodporujeme nezákonnou těžbu dřeva. Lesní certifikace FSC je navíc pro vlastníky lesa prestižním oceněním jejich snahy o les­ní hospodaření šetrné k přírodě.

Další informace o FSC najdete na www.czechfsc.cz a ověření našeho certifikátu FSC najdete zde.