• icon Tisk
  • icon Kvalita
  • icon Zušlechtění
  • icon Dokončení
image
image
image
image

UNIPRESS tisk

Tipy na webu

Export PDF z Corelu


Jak nastavit export do tiskového PDF z Corel Draw:

Pokud potřebujete vytvořit PDF exportem z Corel Draw použijte popsané nastavení. Ideální postup je vytvořit vektorovou grafiku v Corelu, exportovat do EPS a konečnou sazbu udělat v InDesignu nebo Quarku.

Pro přípravu tiskových dat v Corelu doporučujeme používat definici barev výhradně v CMYK a to pro vektorovou i rastrovou grafiku (bitmapové obrázky). Vyhnete se tak problémům při převodu výstupního PDF do CMYK a nemilým překvapením.

V následující sérii obrázků je vhodné nastavení exportu pro výstup do PDF pro tisk. Jedná se o verzi Corel X4. Nastavení v nižších verzích je v podstatě stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení. Ve vyšších verzích je už Color Managemet - Správa barev podobná jako v InDesignu ve stylu Adobe a při výstupu do PDF se dá ICC profil nastavit. Princip a použité profily zůstávají stejné.

Nejdřív je potřeba nastavit Správa barev v menu Nástroje

corel n pdf 1b

Správa barev:

V označených polích nastavte ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004) nebo ISO Coated V2 (ECI)

Pozor - nastavit označené šipky - zapínají správu barev, ostatní šipky nastavte podle potřeby. Nastavení simuluje barevný profil Fogra i na monitoru (levá dolní šipka). Záleží však také jaký a jak zkalibrovaný je monitor.

Tato volba je důležitá pro převod barev, které nejsou ve CMYK !!!

V novějších verzích Corel Draw (např. X6) je správa barev nově předělána ve stylu Adobe produktů. Nastavte zde předvolbu „Univerzální evropské“ které používají některý z výše zmíněných CMYK profilů Fogra nebo „Výchozí model CMYK“ s ICC profilem CMYK - ISO Coated v2 (ECI).

 

 

Pokud jste nastavili nebo máte už dříve nastavenou správu barev, vyberte menu Soubor - Publikovat do souboru PDF

corel pdf 2

Nabídka Publikovat ve formátu PDF:

Zde zadejte název souboru a vyberte složku, kam se má vytvořené PDF uložit.

Klikněte na Nastavení

 

 

corel n pdf 2

Obecné:

Kompatibilita - vyberte volbu - Acrobat 4.0. Zde nedávejte PDF/X-1a, Corel (X4) pak bohužel nepoužívá nastavený ICC profil pro převod barev do CMYK a dochází k nekorektním převodům (extrémní generaci černé a potlačení ostatních barev CMY).

Předvolba PDF - zde si můžete uložit nastavení předvoleb pro příští použití (+) - ale až po nastavení všech voleb v ostatních záložkách.

Ostatní nastavte podle potřeby.

 

 

corel n pdf 4

Objekty:

Nastavte podle potřeby (doporučené hodnoty podle obrázku). Pokud máte obrázky ve správném rozlišení už při sazbě, můžete převzorkování vypnout. Komprese může být také ZIP - bezztrátová - kvalitnější, ale větší velikost souboru PDF. Volby jsou podobné jako v Adobe Distilleru.

Při problému s písmy (starší verze fontů) zatrhněte Exportovat veškeré texty jako křivky. Pokud jsou fonty bez problémů, ponechte dle obrázků.

Při použití OpenType fontů s kódováním Unicode bude potřeba zvolit Kódování textu - Unicode (Corel na to před vytvořením upozorní a bude to mezi chybami v poslední záložce).

 

 

corel n pdf 3

Objekty:

Alternativní nastavení s kompresí ZIP a bez převzorkování rastrových obrázků.

PDF bude větší a vyšší kvalita obrázků. Zkontrolujte si ale rozlišení obrázků v dokumentu.

 

 

corel pdf 6

Dokument:

Nastavte podle obrázku. Jde o zobrazení stránky při otevření v Acrobatu a kódování grafických objektů.

 

 

corel pdf 7

Předtisková příprava:

Mez přesahu - spadávka - nastavte požadovanou hodnotu, pokud dokument je na spadávku. Musíte samozřejmě mít objekty na stránce přesahující o požadovanou hodnotu (zde 3 mm) už při vytváření dokumentu v Corelu. Pokud dokument není na spadávku, tak Mez přesahu vypněte.

Ořezové značky - zapněte pokud je spadávka, pokud není, můžete je vypnout. Pozor, Corel přidává ořezové značky velmi nepřesně, ale definice TrimBoxu je přesná.

 

 

corel pdf 8

Zabezpečení:

Je zakázáno a tak vše vypnout!

 

 

corel n pdf 5

Upřesnit:

Nastavte podle obrázku.

Převést přímé barvy na výtažkové - převede případné (zapomenuté) barvy Pantone a ostatní přímé barvy na CMYK. Pokud ale potřebujete tisk s pátou (nebo další) přímou barvou, musíte tuto volbu vypnout. Potom doporučujeme zkontrolovat, zda máte pouze požadované přímé barvy a jiné tam nejsou. 

Správa barev - vždy CMYK - převede zapomenuté barvy v jiných barvových prostorech (RGB, Lab) do CMYK.

Použít profil ICC - použije ICC profil nastavený ve správě barev Corelu (nastaveno hned na začátku).

Profil kompozitní i separační tiskárny jsme nastavili stejně.

 

 

corel pdf 10

Máte-li vše v pořádku, jmenuje se záložka Bez problémů. Pokud ne, jmenuje se např. 1 problém a obsahuje popis případných problémů a doporučení. Je na vašem zvážení, jestli problém v dokumentu opravit nebo ponechat.

Pokud máte vše nastaveno, klikněte na tlačítko OK.

 

 

corel pdf 2b

Nabídka Publikovat ve formátu PDF:

Pokud máte zadaný název souboru a vybranou složku kam se má vytvořené PDF uložit Klikněte na Uložit. Pokud nemáte, tak nastavte