• icon Tisk
 • icon Kvalita
 • icon Zušlechtění
 • icon Dokončení
image
image
image
image

UNIPRESS tisk

Tipy na webu

Jak zkontrolovat tiskové PDF


Před předáním tiskového PDF je dobré jej ještě zkontrolovat v Adobe Acrobatu. Předpokladem je verze Adobe Acrobat Profesional, který je už delší dobu součástí některého z verzí balíku Adobe Creative Suite. Popíšeme si námi doporučený postup základní kontroly PDF. Popis platí pro verze Acrobat Pro X a XI. Některé postupy jsou možné i ve starších verzích Acrobatu.

Kontrola spadávky

Pokud v grafickém návrhu používáte tisk až k okraji papíru (čistý formát - TrimBox) zkontrolujte si, zda máte v pořádku spadávku. V tomto případě doporučujeme právě pro kontrolu mít při výstupu do PDF zapnuté ořezové značky. Pro naši potřebu jsou také pouze pro kontrolu, při archové montáži se nahrazují ořezovými značkami definovanými na tiskovém archu. Podrobné informace o parametrech a možných chybách naleznete na našem webu v sekci Technologie - Spadávka.

Pro vizuální kontrolu si můžete zapnout v Acrobatu Úpravy - Předvolby (Ctrl + K) - Zobrazení stránky - Zobrazovat rámečky kresby, řezání a spadávky. Zobrazí vám pomocné čáry například - čistý formát (TrimBox), spadávku (BleedBox). Nás zajímá čistý formát (označený zelenou barvou) a spadávka (označena modře) která by měla přesahovat o 3 mm.

 

Druhá možnost je na pravé straně Nástroje - Tisková produkce - Nastavit rámečky stránky. Zde můžete zobrazovat (i nastavovat) jednotlivé rámečky a zároveň vidíte jejich hodnoty okrajů. Doporučujeme zrušit zaškrtnutí Zobrazit všechny rámečky, aby byl vidět pouze aktuální vybraný Rámeček řezání (TrimBox - označený zelenou barvou), případně rámeček spadávky (BleedBox). Bohužel je zde stránka pouze ve zmenšeném náhledu, ale pro vizuální kontrolu je postačující.

Existují také různá rozšíření (plug-in) Acrobatu pro zjednodušení (např. Creo Tools - Page Geometry). Ve všech případech platí že spadávka (Rámeček spadávky - BleedBox) musí na všech stranách přesahovat o 3 mm čistý formát (Rámeček řezání - TrimBox). Základní kontrolu spadávky byste měli provádět v aplikaci, ve které podklady pro tisk připravujete a v PDF jen zkontrolovat „že tam je“.

Kontrola verze PDF

Pro standard PDF/X-1a je předepsaná verze PDF 1.3. Rychlá kontrola jde v menu Soubor - Vlastnosti (klávesová zkratka Ctrl + D) - záložka Popis. V dolní části Další volby - Verze PDF by mělo být 1.3 (Acrobat 4.x).

Kontrola vložených fontů

Ve stejném okně jako je verze PDF - Vlastnosti dokumentu - v záložce Písma (Fonts) naleznete také informace o fontech. U všech názvů jednotlivých fontů by mělo být v závorce za názvem písma uvedeno Vložené (Embedded) nebo Vložená podmnožina (Embedded Subset). Pokud tak není nelze PDF použít.

Kontrola barevnosti a přetisků

Vhodný nástroj je v Acrobatu na pravé straně Nástroje - Tisková produkce - Náhled výstupu. Zde nalezneme informace o jednotlivých výtažcích (barvy CMYK) které můžeme jednotlivě zapínat a vypínat a také o případných přímých barvách (např. Pantone). Zkontrolujte, zda máte požadovanou barevnost pouze CMYK nebo požadovanou přímou barvu. Přímé barvy navíc, které se jako přímé netisknou, zde nemají co dělat.

Měla by automaticky být zatržená volba Simulovat přetisk, která zajistí zobrazení přetisků i v případě, že ji nemáte zapnutou v předvolbách.

 

Ve volbě Zobrazit si můžete také zkontrolovat, zda máte všechny barevné prostory CMYK - vyberte Není CMYK zařízení - pokud vše zmizí, je to v pořádku, pokud ne, tak zobrazený objekt není CMYK. V případě že je to požadovaná přímá barva, která se bude tisknout, je to v pořádku, vše ostatní bude zřejmě chyba (pozor hlavně na objekty v barevném prostoru RGB nebo LaB - nesmějí být). Je zde spoustu jiných možností nastavení zobrazení pro kontrolu vašeho PDF. Vždy jde ale o informace pouze ke konkrétní stránce, je potřeba pro kontrolu prolistovat všechny stránky dokumentu PDF.

Náhled výstupu umožnuje ještě zjistit další informace, například Celkové krytí oblasti (najeďte kurzorem nad požadovanou barvu a ve výtažcích se vám zobrazí procenta jednotlivých barev a celkové krytí oblasti), které by nemělo být větší než 330 % (přesná hodnota je podle papíru, podle nové normy 300 %). Prozkoumejte všechny (další) možnosti tohoto velmi šikovného nástroje a naučte se ho používat. Předejdete spoustě případných chyb v tiskovém PDF.

Další kontrola

Zkontrolujte ještě, zda PDF neobsahuje dvoustrany, zda je správný formát - rozměr dokumentu - čistý formát (TrimBox), ořezové značky nezasahují do spadávky, všechny strany mají stejný rozměr, zda je správné pořadí stránek, dodržení bezpečné zóny od okraje stránky…

Kontrola PDF v Acrobatu je poslední před předáním dat. Je dobré ale kontrolovat a používat správné nastavení a postupy už v sázecím programu (Adobe InDesign, Quark XPress nebo případně Adobe Illustrator, Corel Draw) a nepoužívat kancelářské programy typu Word, Excel, Open Office…

V Adobe Acrobatu existují i jiné možnosti a nástroje pro kontrolu i základní opravu tiskového PDF, například Kontrola před výstupem. Další možností jsou specializované rozšíření (plug-in), asi nejznámější s mnoha možnostmi je Enfocus PitStop Pro, bohužel placený a dost drahý.

Přetisky v PDF


Pro korektní tiskové PDF je potřeba zvládnout práci s přetiskem. První krok je nastavení náhledu přetisků v Adobe Acrobatu. Bez tohoto nastavení se přetisky nezobrazují a dochází pak k překvapením „jak to že to tam není“ nebo „proč to vypadá jinak“ a následně sporům „kdo za to může“. Pro předcházením těmto problémům je potřeba kontrola se správným zobrazením vašeho dokumentu na monitoru. Při zpracování vašich tiskových dat se striktně dodržují všechny parametry souboru (jinak to ani nejde) včetně přetisků.

acrobat pretisk 1

Jak zapnout náhled přetisků v Adobe Acrobatu

V menu Úpravy (Edit) zvolte Předvolby… (Preferences…).

Na tomto obrázku je PDF dokument bez zobrazení přetisků. V levé části PDF jsou objekty s přetiskem, vpravo bez přetisku. Zde je vše stejné, ale po zobrazení přetisků se některé objekty změní.

Klikni na obrázky pro zvětšení.

 

acrobat pretisk 1 450

V předvolbách jde nastavit mnoho parametrů Acrobatu, nás teď ale zajímá pouze nastavení přetisků:

Vlevo vyberte Zobrazení stránky (Page Display) a potom v Použít náhled přetisku (Use Overprint Preview) nastavte Vždy (Always). V dokumentech, kde nejsou přetisky, se nic nezmění, v ostatních budou přetisky vždy zobrazeny a to je při tvorbě a kontrole tiskových PDF naprostá nutnost.

 

acrobat pretisk 1 450

PDF s nastavením náhledu přetisku.

Srovnejte změny v zobrazení bez a se zobrazeným přetiskem, v levé části PDF jsou objekty s přetiskem, vpravo bez přetisku:

 • U barevných kruhů CMY dojde k přetisku barev a vzniknou soutiskové barvy v překrývajících se plochách.
 • Bílý text s přetiskem „zmizí“ - častá chyba - při tisku nebude vybrána barva z podkladu.
 • Žlutý a modrý text „zezelená“ - soutisk azurové a žluté barvy - chyba - při tisku nebude vybrána barva z podkladu.
 • Černý obdélník je s přetiskem - standardní nastavení přetisku černé. V tomto případě je to chyba - při tisku bude prosvítat podklad pod obdélníkem. Pozor toto není na obrazovce vidět (zde pro názornost upraveno), projeví se to až při tisku. Dá se to zkontrolovat prohlédnutím jednotlivých výtažků.
 

Přetisky je potřeba mít pod kontrolou a vědět jak se projeví v tisku. Někdy je přetisk nutný, někdy vhodný a někdy je špatně. Moderní programy, jako například InDesign, nastavují přetisk automaticky a většinou správně, přesto je občas nutné jej změnit podle potřeby nebo zkontrolovat chyby. Chyby přetisku (hlavně přetisk bílé) ostatně patří k nejčastějším chybám v předávaných tiskových podkladech.

S náhledem přetisků jde velmi dobře pracovat a zobrazovat i v InDesignu, Illustratoru nebo Corelu. Ve všech zmíněných programech lze náhled přetisků zapnout a také zobrazovat jednotlivé výtažky (u Corelu je zobrazení výtažků/separací složitější).

Parametry dat na zakázku

Vstupní formát pro zpracování je u nás PDF a to podle normy ISO 15930-1:2001 - PDF/X-1a s doporučením GWG a ISO 12647.

Natavení jednotlivých programů (InDesign, Distiller, Corel) pro vytvoření korektního PDF najdete v odpovídajících položkách menu Předávání dat.

Základní parametry PDF/X-1a:


 • PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4) - vytvořené i v jakékoli vyšší verzi.
 • Všechny barvy CMYK, stupně šedi (grey) nebo bitová mapa (pérovky).
 • Barvy Pantone pouze pokud se tisknou jako přímé, jinak převést na CMYK.
 • Vložené všechny fonty.
 • Pokud je tisk až do kraje musí být přidaná spadávka (nejméně 3 mm).
 • Pokud je spadávka zapněte při výstupu ořezové značky odsazené nejméně 3 mm (nebo víc podle spadávky).
 • Správná velikost stránek odpovídající tisku (1:1).
 • Kompozitní PDF (ne separované).
 • Strany v PDF musí být v pořadí, jak jdou za sebou, nedělejte dvoustrany.
 • Pokud je nutné více souborů PDF, pojmenovat jak jdou za sebou.
 • PDF nesmí obsahovat průhlednosti - musejí být sloučené.
 • Používejte ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004) nebo ISO Coated v2 (ECI).
pdf/x-1a
 

Doporučení pro přípravu PDF:


 • Pro přípravu používejte Adobe Acrobat Distiller. Novější verze už mají nastaveno v předvolbách možnost PDF/X-1a. U starších verzí programů pokud možno nepoužívejte export z aplikací, ne vždy vytvoří korektní PDF.
 • Rozlišení obrázků použijte 300 - 450 dpi u barevných, cca 600 dpi u černobílých. Nižší hodnota snižuje kvalitu tisku a příliš vysoká hodnota navyšuje zbytečně objem dat, dobu následného zpracování a není vhodná ani z hlediska kvality.
 • Zkontrolujte nastavení TrimBoxu (definice čistého formátu v PDF), spadávky a ořezových značek.
 • Zkontrolujte přetisky (zapnout náhled přetisku v Acrobatu).
 • Zkontrolujte barvy dokumentu (kontrola barev Pantone v Acrobatu).
 • Vypněte OPI vazby při výstupu do PDF.
 • Nepoužívejte českou diakritiku v názvech souborů.

Chyby při vytváření PDF:


 • Přetisk bílé barvy. Například bílé logo nebo text v barevné ploše. Pokud má nastavený přetisk bílé tak se nevytiskne. Zkontrolovat to lze v nastavení Akrobatu - Náhled přetisku nebo například v InDesignu - Náhled výtažků. Stává se to často třeba při změně původní 100 % černé (mívá automaticky nastavený přetisk) na bílou, kde může přetisk zůstat nastavený. Pozor - tisk na běžné tiskárně může být v pořádku, přesto je PDF špatné. Většina tiskáren nemá postscript a výstup na tiskárnu probíhá jinak než na RIPu. Náhled přetisku jde také zapnout ve většině grafických programů (InDesign, Illustrator, Corel).
 • Přetisk černé. Ve většině případů je nastaven přetisk černé (100% K) automaticky a většinou je to v pořádku. Pokud ale použijete větší plochu černé, bude kresba pod černou prosvítat a působit rušivě. V tomto případě musíte přetisk černé vypnout.
 • Chybí spadávka. Taková zakázka někdy nejde vůbec vytisknout a případné zvětšení a oříznutí znehodnotí celý výsledek nebo dokonce něco na stránce chybí (odřízne se).
 • Verze PDF není 1.3. Vyšší verze nemusí být korektně zpracovány.
 • PDF obsahuje průhlednosti. Pokud použijete správně PDF 1.3, tak budou průhlednosti sloučené, protože PDF 1.3 je nepodporuje. To je možné až v dalších verzích. Průhlednosti se mohou při RIPování špatně sloučit a dojít k chybě. Také výrazně prodlužují dobu zpracování zakázky. V konečné fázi se stejně vždy musí sloučit.
 • PDF obsahuje barvy Pantone, ale tiskne se CMYK. Některé barvy Pantone se po převodu do CMYK hodně změní. Existuje srovnávací vzorník pro převod. Pokud se netisknou, jako přímé není důvod je používat. Výsledný tisk pak může být úplně jiný, než byl záměr. Nejhorší varianta je pokud se jedna barva Pantone tiskne jako přímá a v PDF jich je víc. Taková zakázka nemusí jít vůbec zpracovat nebo dochází k chybám, záměnám apod.
 • Tiskové značky (ořezové, pasovací, škály, popisy) zasahují do spadávky. Pozor na implicitní nastavení v aplikacích. Ve většině programů určených pro předtiskovou přípravu jde nastavit vzdálenost tiskových značek. Bohužel implicitní nastavení nebývá správné (např. InDesign). Je potřeba tuto hodnotu nastavit podle použité spadávky - stejnou nebo o něco větší hodnotu. Nesprávné nastavení fakticky zmenšuje spadávku a komplikuje výrobu, hlavně knihařské zpracování.
 • PDF obsahuje OPI vazby. Většinou se při zpracování nic nestane, ale může nastat situace, kdy RIP použije pouze náhled obrázku pro tisk. Vypnuté OPI vazby tuto možnost vyloučí. 
 • Při výstupu do PDF je zapnutá volba „simulovat přetisk“. Tato volba je pro výstup na „obyčejné“ tiskárny, které neumějí pracovat s přetiskem. Pro výstup do PDF určené k dalšímu zpracování u nás (i jinde) NESMÍ být tato volba při výstupu zapnutá. Může způsobit chyby v barevnosti.
 • PDF obsahuje definici barev RGB (nebo LAB). V tomto případě nelze zaručit výslednou barevnost. Pro převod z RGB do CMYK existuje mnoho způsobů a převádí se podle různých profilů a výsledky mohou být velmi odlišné.
 • PDF je vytvořeno exportem (ne tiskem). Export do PDF nebývá vždy korektní. Situace se sice stále zlepšuje, například v novějších verzích InDesignu nebo Corelu lze export použít. Vytvoření PDF tiskem na „Adobe PDF“ nebo do postscriptu a následné distilaci dostanete korektní PDF (pozor na správné nastavení Distileru v obou případech).

Další podrobné informace o předávání tiskových dat a formátu PDF/X-1a naleznete například na:
pdfxczico v publikaci - PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a - Petr Lozan nebo www.grafie.cz, www.gwg.org, www.pdfx-ready.ch

Předávání dat

PDF/X-1a

Data pro tisk přijímáme ve formátu PDF.


Data je možné poslat e-mailem (menší velikost), na náš ftp server (větší velikost), na CD/DVD, na flash disku nebo poslat pomocí některého serveru pro zasílání dat (např. www.uschovna.cz).

Pro poslání na náš ftp server si vyžádejte přístup a vždy zašlete e-mail s oznámením o uložení dat s popisem - složka, název souboru, parametry, název zakázky, formát, rozsah, poznámky…

K zakázce doporučujeme dodat maketu nebo kontrolní výtisk, u složitějších zakázek je to nutné. Vhodný je také certifikovaný nátisk pro kontrolu barevnosti, zvlášť u graficky nebo barevně náročných tiskovin (fotografické publikace, kalendáře…).

 

Pro kontrolu můžeme u nás zhotovit:


 • Certifikovaný nátisk pro kontrolu barevnosti.
 • Náhled na plotru (za RIPem) pro kontrolu výstupu (chyb v PDF), archové montáže, zhotovení makety…

Případné dotazy na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

škála Ugra-Fogra
natisk epson 300
 

 

cmyk kostky

Sekce „Předávání dat“


Zde naleznete spoustu informací a rad pro tvorbu korektních PDF pro ofsetový i digitální tisk, odpovídajících současným evropským normám. Takto připravené soubory by měly obecně vyhovovat všem tiskárnám a studiím s moderní předtiskovou přípravou a minimalizují možné chyby při dalším zpracování zakázky.

Pokud potřebujete připravit grafický návrh a zpracovat vaši zakázku, využijte služeb našeho DTP studia.