UNIPRESS tisk

  • icon Print
  • icon Quality
  • icon Post-press
  • icon Finishing
image
image
image
image

Tips on the Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Export PDF z InDesignu


Jak nastavit export do tiskového PDF z InDesignu:

Pokud nemáte Adobe Acrobat Profesional (je součástí balíku Adobe Creative Suite) nebo ho nechcete používat, je možné použít přímo export do PDF z Adobe InDesignu. Doporučujeme ale použít raději tisk do PDF. V následující sérii obrázků je správné nastavení exportu pro výstup do PDF/X-1a. Jedná se o verzi CS6, ale nastavení v nižších i vyšších verzích je v podstatě stejné. V popisu jsou důležitá nastavení a další doporučení.

Vyberte menu Soubor - Exportovat.

Nabídka Exportovat: zde zadejte název souboru a vyberte složku, kam se má vytvořené PDF uložit a potom klikněte na tlačítko Uložit. Nastavte parametry exportu do PDF:

indes exp 1

 

Všeobecné:

Přednastavení Adobe PDF - vyberte volbu - PDF/X-1a:2001. Pokud není (starší verze) nechte jak je.

Standard - také - PDF/X-1a:2001

Kompatibilita - nastavte - Acrobat 4 (PDF 1.3) - už by tam měla být nastavena - povinná pro standard PDF/X-1a:2001.

 

 
indes exp 2

 

Komprese:

Nastavte podle potřeby (doporučené hodnoty podle obrázku). Pokud máte obrázky ve správném rozlišení už při sazbě, můžete převzorkování vypnout. Komprese může být také ZIP - bezztrátová - kvalitnější, ale větší velikost souboru PDF. Volby jsou stejné jako v Adobe Distilleru.

 

 
indes exp 3

 

Značky a spadávky:

Ořezové značky - zapnout, ostatní značky vypnout - nejsou potřeba.

Posun - nastavit minimálně stejnou hodnotu jako u spadávky nebo o trochu větší (aby ořezové značky nezasahovaly do spadávky). Zde je spadávka 3 mm a posun ořezových značek 4 mm.

Spadávka a popis - zapnout - Použít nastavení spadávky z dokumentu - pokud máte správně nadefinovanou hodnotu spadávky už při tvorbě dokumentu. Jinak volbu nezaškrtávejte a nastavte požadovanou hodnotu (doporučujeme všechny strany 3 mm). Zde nastavená spadávka nevadí i když dokument žádnou nepotřebuje (není na spadávku).

 

 
indes exp 4

 

Výstup:

Nastavte podle obrázku. Vlastní možnosti zde závisí na nastavení barev už v předvolbách InDesignu. Pro převody doporučujeme používat profily Fogra a to Coated FOGRA39 (ISO Coated v2 (ECI)) nebo Coated FOGRA27 (starší verze ISO coated). Nikdy nepoužívejte profily typu U.S., Japan, Web, SWOP, jsou naprosto nevhodné.

V nastavení barev v předvolbách InDesignu použijte předvolbu "Univerzální evropské 3" nebo starší "Univerzální evropské 2"  (je už min. od verze CS2).

 

 
indes exp 5

 

Další volby:

Zde je vše podřízeno standardu PDF/X-1a:2001 a nejde zde nastavit téměř nic. Zadejte podle obrázku.

Sloučení průhledností - Přednastavení - Vysoké rozlišení

 

 
indes exp 6

 

Zabezpečení:

Je ve standardu PDF/X-1a:2001 zakázáno a tak zde nic nastavit nejde.

 

 
indes exp 7

 

Přehled:

Pouze informace o nastavených volbách v předchozích záložkách.

 

 

A teď už můžete kliknout na tlačítko Exportovat.