• icon 1918
  • icon 1923
  • icon 1970
  • icon 1981
1918
1923
1970
1981

Historické foto z roku 1918

Tips on the Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Historie turnovského tiskárenství

1871 - první tiskárna


Unipress Turnovské tiskárny je podnik, jehož tradice sahá až do roku 1871, kdy byla v Turnově založena první tiskárna. Původně se jednalo o litografickou výrobu, později knihtisk, dnes ofsetový tisk. Z počátku byla výroba zaměřena na tiskopisy, obchodní knihy, plakáty. Později tisk nástěnných a školních map. Významným pokrokem bylo zavedení výroby barevných pohlednic, za které získala turnovská tiskárna v Paříži zlatou medaili.

1911 - Müllerova tiskárna


V roce 1906 z jedné tiskárny v Turnově vznikají dvě. Turnovská tiskárna Jana Jiránka a již existující tiskárna Josefa Sluky. Známý turnovský obchodník potravinářským zbožím Václav Müller, pocházející z Českého Dubu, koupil v r. 1911 tzv. starou tiskárnu ve Vejrichově ulici, původně patřící Janu Slukovi a postupně se svými syny, Václavem a Zdeňkem, vybudoval prosperující tiskárenský a vydavatelský podnik, který za první republiky patřil k nejvýznamnějším v Čechách.

1918 - mezi válkami


Mezi světovými válkami tiskne Václav Müller v Turnově knihy pro významného pražského nakladatele Otto a spol., noviny a časopisy pro  region. Polygrafická výroba v Turnově získává velmi dobrou pověst a směřují tam zakázky na výrobu bibliografických publikací v úpravě nejlepších českých grafiků. Ty jsou také oceněny na mezinárodní výstavě ve Florencii čestným diplomem. Významnými spolupracovníky turnovských tiskařů se stávají vynikající grafik Karel Vik a písmař a typograf Oldřich Menhart.

1948 - po únoru


Únorovými událostmi v r. 1948 došlo k zásadním změnám i v polygrafickém průmyslu. Müllerova a Jiránkova tiskárna byly znárodněny. Národním správcem firmy Müller a spol. byl jmenován tiskař Jan Hladík, u Jiránků Hynek Sojka. Bratři Müllerové na určitou dobu setrvali ve znárodněném podniku jako zaměstnanci, aby zaučili národní správu. Zanedlouho byli propuštěni.

V roce 1950 dochází v Turnově opět ke spojení obou tiskáren do jednoho podniku, který byl začleněn do Severočeských tiskáren v Liberci. Vytváří se zde kolektiv vynikajících pracovníků nadšených pro kvalitní tisk. Podnik spolupracuje s pražským nakladatelstvím Febia, které se zabývá vývozem knih do zahraničí. Na světové výstavě v Bruselu získává toto nakladatelství velkou cenu za vystavovaných 25 knih. Z těchto knih bylo celkem 12 vytištěno v Turnově. V roce 1954 je tiskárna oceněna prezidentem republiky udělením Státní ceny za mimořádné výsledky a úsilí o kvalitu polygrafické výroby.

1958 - nová tiskárna


V letech 1958–1960 byla postavena nová tiskárna Severografie v prostoru u železniční zastávky Turnov–město v dnešní Svobodově ulici a v roce 1961 je zahájena výroba v novém závodě. V roce 1964 končí v Turnově tisk publikací a podnik se orientuje k propagaci československých výrobků v zahraničí. Závod se stává vybranou tiskárnou, která zajišťuje tisk pro nejvýznamnější podniky zahraničního obchodu. V roce 1968 také za jejich spoluúčasti uskutečňuje nebývalou investici a kupuje najednou devět rychlolisů Heidelberg, mimostrojní přípravu FAG, a tím vyzdvihuje tehdejší knihtiskovou výrobu na nejvyšší úroveň. Déle nežli 20 let se výrobní náplň podniku nemění.

1989 - vznik Unipressu


Po revoluci v roce 1989 se turnovský závod tehdejší Severografie oddělil od podniku, do kterého byl začleněn a stal se samostatným státním podnikem Turnovské tiskárny. Technologie ofsetu, která už převzala hlavní roli v produkci náročného merkantilního tisku, byla sice již v podniku zavedena, avšak ne v plném rozsahu, výrobní fáze předtiskové přípravy byly technologicky vybaveny jen na minimální úrovni a zastaralé bylo i knihařské vybavení. Začíná se měnit složení klientely a od 1. 1. 1993 přechází podnik do soukromých rukou odkoupením od státu firmou Unipress spol. s r. o.