UNIPRESS tisk

 • icon Druck
 • icon Qualität
 • icon Druckwiterverarbeitung
 • icon Komplettierung
image
image
image
image

Tipps im Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Jak zkontrolovat tiskové PDF


Před předáním tiskového PDF je dobré jej ještě zkontrolovat v Adobe Acrobatu. Předpokladem je verze Adobe Acrobat Profesional, který je už delší dobu součástí některého z verzí balíku Adobe Creative Suite. Popíšeme si námi doporučený postup základní kontroly PDF. Popis platí pro verze Acrobat Pro X a XI. Některé postupy jsou možné i ve starších verzích Acrobatu.

Kontrola spadávky

Pokud v grafickém návrhu používáte tisk až k okraji papíru (čistý formát - TrimBox) zkontrolujte si, zda máte v pořádku spadávku. V tomto případě doporučujeme právě pro kontrolu mít při výstupu do PDF zapnuté ořezové značky. Pro naši potřebu jsou také pouze pro kontrolu, při archové montáži se nahrazují ořezovými značkami definovanými na tiskovém archu. Podrobné informace o parametrech a možných chybách naleznete na našem webu v sekci Technologie - Spadávka.

Pro vizuální kontrolu si můžete zapnout v Acrobatu Úpravy - Předvolby (Ctrl + K) - Zobrazení stránky - Zobrazovat rámečky kresby, řezání a spadávky. Zobrazí vám pomocné čáry například - čistý formát (TrimBox), spadávku (BleedBox). Nás zajímá čistý formát (označený zelenou barvou) a spadávka (označena modře) která by měla přesahovat o 3 mm.

 

Druhá možnost je na pravé straně Nástroje - Tisková produkce - Nastavit rámečky stránky. Zde můžete zobrazovat (i nastavovat) jednotlivé rámečky a zároveň vidíte jejich hodnoty okrajů. Doporučujeme zrušit zaškrtnutí Zobrazit všechny rámečky, aby byl vidět pouze aktuální vybraný Rámeček řezání (TrimBox - označený zelenou barvou), případně rámeček spadávky (BleedBox). Bohužel je zde stránka pouze ve zmenšeném náhledu, ale pro vizuální kontrolu je postačující.

Existují také různá rozšíření (plug-in) Acrobatu pro zjednodušení (např. Creo Tools - Page Geometry). Ve všech případech platí že spadávka (Rámeček spadávky - BleedBox) musí na všech stranách přesahovat o 3 mm čistý formát (Rámeček řezání - TrimBox). Základní kontrolu spadávky byste měli provádět v aplikaci, ve které podklady pro tisk připravujete a v PDF jen zkontrolovat „že tam je“.

Kontrola verze PDF

Pro standard PDF/X-1a je předepsaná verze PDF 1.3. Rychlá kontrola jde v menu Soubor - Vlastnosti (klávesová zkratka Ctrl + D) - záložka Popis. V dolní části Další volby - Verze PDF by mělo být 1.3 (Acrobat 4.x).

Kontrola vložených fontů

Ve stejném okně jako je verze PDF - Vlastnosti dokumentu - v záložce Písma (Fonts) naleznete také informace o fontech. U všech názvů jednotlivých fontů by mělo být v závorce za názvem písma uvedeno Vložené (Embedded) nebo Vložená podmnožina (Embedded Subset). Pokud tak není nelze PDF použít.

Kontrola barevnosti a přetisků

Vhodný nástroj je v Acrobatu na pravé straně Nástroje - Tisková produkce - Náhled výstupu. Zde nalezneme informace o jednotlivých výtažcích (barvy CMYK) které můžeme jednotlivě zapínat a vypínat a také o případných přímých barvách (např. Pantone). Zkontrolujte, zda máte požadovanou barevnost pouze CMYK nebo požadovanou přímou barvu. Přímé barvy navíc, které se jako přímé netisknou, zde nemají co dělat.

Měla by automaticky být zatržená volba Simulovat přetisk, která zajistí zobrazení přetisků i v případě, že ji nemáte zapnutou v předvolbách.

 

Ve volbě Zobrazit si můžete také zkontrolovat, zda máte všechny barevné prostory CMYK - vyberte Není CMYK zařízení - pokud vše zmizí, je to v pořádku, pokud ne, tak zobrazený objekt není CMYK. V případě že je to požadovaná přímá barva, která se bude tisknout, je to v pořádku, vše ostatní bude zřejmě chyba (pozor hlavně na objekty v barevném prostoru RGB nebo LaB - nesmějí být). Je zde spoustu jiných možností nastavení zobrazení pro kontrolu vašeho PDF. Vždy jde ale o informace pouze ke konkrétní stránce, je potřeba pro kontrolu prolistovat všechny stránky dokumentu PDF.

Náhled výstupu umožnuje ještě zjistit další informace, například Celkové krytí oblasti (najeďte kurzorem nad požadovanou barvu a ve výtažcích se vám zobrazí procenta jednotlivých barev a celkové krytí oblasti), které by nemělo být větší než 330 % (přesná hodnota je podle papíru, podle nové normy 300 %). Prozkoumejte všechny (další) možnosti tohoto velmi šikovného nástroje a naučte se ho používat. Předejdete spoustě případných chyb v tiskovém PDF.

Další kontrola

Zkontrolujte ještě, zda PDF neobsahuje dvoustrany, zda je správný formát - rozměr dokumentu - čistý formát (TrimBox), ořezové značky nezasahují do spadávky, všechny strany mají stejný rozměr, zda je správné pořadí stránek, dodržení bezpečné zóny od okraje stránky…

Kontrola PDF v Acrobatu je poslední před předáním dat. Je dobré ale kontrolovat a používat správné nastavení a postupy už v sázecím programu (Adobe InDesign, Quark XPress nebo případně Adobe Illustrator, Corel Draw) a nepoužívat kancelářské programy typu Word, Excel, Open Office…

V Adobe Acrobatu existují i jiné možnosti a nástroje pro kontrolu i základní opravu tiskového PDF, například Kontrola před výstupem. Další možností jsou specializované rozšíření (plug-in), asi nejznámější s mnoha možnostmi je Enfocus PitStop Pro, bohužel placený a dost drahý.

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Přetisky v PDF


Pro korektní tiskové PDF je potřeba zvládnout práci s přetiskem. První krok je nastavení náhledu přetisků v Adobe Acrobatu. Bez tohoto nastavení se přetisky nezobrazují a dochází pak k překvapením „jak to že to tam není“ nebo „proč to vypadá jinak“ a následně sporům „kdo za to může“. Pro předcházením těmto problémům je potřeba kontrola se správným zobrazením vašeho dokumentu na monitoru. Při zpracování vašich tiskových dat se striktně dodržují všechny parametry souboru (jinak to ani nejde) včetně přetisků.

acrobat pretisk 1

Jak zapnout náhled přetisků v Adobe Acrobatu

V menu Úpravy (Edit) zvolte Předvolby… (Preferences…).

Na tomto obrázku je PDF dokument bez zobrazení přetisků. V levé části PDF jsou objekty s přetiskem, vpravo bez přetisku. Zde je vše stejné, ale po zobrazení přetisků se některé objekty změní.

Klikni na obrázky pro zvětšení.

 

acrobat pretisk 1 450

V předvolbách jde nastavit mnoho parametrů Acrobatu, nás teď ale zajímá pouze nastavení přetisků:

Vlevo vyberte Zobrazení stránky (Page Display) a potom v Použít náhled přetisku (Use Overprint Preview) nastavte Vždy (Always). V dokumentech, kde nejsou přetisky, se nic nezmění, v ostatních budou přetisky vždy zobrazeny a to je při tvorbě a kontrole tiskových PDF naprostá nutnost.

 

acrobat pretisk 1 450

PDF s nastavením náhledu přetisku.

Srovnejte změny v zobrazení bez a se zobrazeným přetiskem, v levé části PDF jsou objekty s přetiskem, vpravo bez přetisku:

 • U barevných kruhů CMY dojde k přetisku barev a vzniknou soutiskové barvy v překrývajících se plochách.
 • Bílý text s přetiskem „zmizí“ - častá chyba - při tisku nebude vybrána barva z podkladu.
 • Žlutý a modrý text „zezelená“ - soutisk azurové a žluté barvy - chyba - při tisku nebude vybrána barva z podkladu.
 • Černý obdélník je s přetiskem - standardní nastavení přetisku černé. V tomto případě je to chyba - při tisku bude prosvítat podklad pod obdélníkem. Pozor toto není na obrazovce vidět (zde pro názornost upraveno), projeví se to až při tisku. Dá se to zkontrolovat prohlédnutím jednotlivých výtažků.
 

Přetisky je potřeba mít pod kontrolou a vědět jak se projeví v tisku. Někdy je přetisk nutný, někdy vhodný a někdy je špatně. Moderní programy, jako například InDesign, nastavují přetisk automaticky a většinou správně, přesto je občas nutné jej změnit podle potřeby nebo zkontrolovat chyby. Chyby přetisku (hlavně přetisk bílé) ostatně patří k nejčastějším chybám v předávaných tiskových podkladech.

S náhledem přetisků jde velmi dobře pracovat a zobrazovat i v InDesignu, Illustratoru nebo Corelu. Ve všech zmíněných programech lze náhled přetisků zapnout a také zobrazovat jednotlivé výtažky (u Corelu je zobrazení výtažků/separací složitější).

Parameter der Auftragsdaten

Eingangsformat für die Bearbeitung ist bei uns PDF, gemäss der Norm ISO 15930 – PDF/X-1a mit der Empfehlung GWG.

Grundparameter PDF/X-1a:


 • PDF Version 1.3 (Komptabilität Acrobat 4) - vorbereitet auch in jeder beliebigen höheren Version.
 • Alle CMYK-Farben, Graustufen (grey) oder Bitmap (Strichzeichnungen).
 • Pantone-Farben nur im Falle, wenn sie als direkte gedruckt werden.
 • Mit allen Fonts.
 • Geht der Druck bis zum Rand, muss man Beschnitt zugeben (mindestens 3 mm).Falls es Beschnitt gibt, schalten Sie bei der Ausgabe die mindestens 3 mm abgesetzten Schneidmarken (oder mehr, je nach Beschnitt)
 • Richtige Seitengröße, die dem Druck entspricht (1:1).
 • Kompositen-PDF (nicht separiert).
 • Seiten in PDF müssen nacheinander gehen, machen Sie keine Doppelseiten.
 • Falls mehrere PDF Files notwendig sind, führen Sie auf, wie diese nacheinander folgen.
 • PDF dürfen keine Durchsichtigkeiten enthalten – müssen zusammengesetzt werden.
 • ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
pdf/x-1a
 

Weitere Empfehlungen für die PDF Vorbereitung:


 • Für die Vorbereitung benutzen Sie Adobe Acrobat Distiller. Die neueren Versionen haben schon in der Vorwahl eingestellte Möglichkeit von PDF/X-1a. Wenn möglich, benutzen Sie keinen Export aus den Applikationen, nicht immer wird korrekter PDF gebildet.
 • Benutzen Sie 300 – 450 dpi für die Bildauflösung. Ein niedrigerer Wert setzt die Druckqualität herab, während ein zu hoher Wert unnötig das Datenvolumen und die Dauer der folgenden Bearbeitung erhöht und auch aus dem Standpunkt der Qualität nicht geeignet ist.
 • Überprüfen Sie die Einstellung von TrimBox (Definition des reinen Formats in PDF), des Beschnitts und der Schneidmarken.
 • Überprüfen Sie die Überdrücke (Ansichtsbogen des Überdruckes im Acrobat einschalten).
 • Überprüfen Sie Farben des Dokuments (Kontrolle von Pantone-Farben im Acrobat).
 • OPI Bindungen bei der Ausgabe ins PDF ausschalten.
 • Diakritik in den Filenamen nicht benutzen.

Die häufigsten Fehler bei der PDF Vorbereitung:


 • Überdruck der weissen Farbe. Zum Beispiel ein weisses Logo oder Text in einer weissen Fläche. Falls der eingestellte Überdruck der weissen Farbe eingestellt ist, wird Logo nicht gedruckt. Es ist möglich, dies in der Einstellung Acrobat zu überprüfen – Ansichtsbogen des Überdrucks. Dies geschieht oft zum Beispiel bei der Veränderung der ursprünglichen 100%iger schwarzer Farbe (die oft automatisch eingestellten Überdruck hat) auf weisse Farbe, wo der eingestellte Überdruck bleiben kann. Vorsicht – der Druck auf einem üblichen Drucker kann in Ordnung sein, PDF ist trotzdem falsch. Die meisten Drucker besitzen kein Postscript und die Ausgabe auf dem Drucker verläuft anders als auf dem RIP.
 • Überdruck der schwarzen Farbe. In den meisten Fällen ist Überdruck schwarzer Farbe (100% K) automatisch eingestellt und es ist üblicherweise in Ordnung. Falls sie aber eine grössere Fläche schwarzer Farbe benutzen, wird die Zeichnung unter der schwarzen Farbe durchschimmern und störend wirken. In diesem Falle müssen Sie Überdruck der schwarzen Farbe ausschalten.
 • Es fehlt Beschnitt. Einen solchen Auftrag kann manchmal nicht gedruckt werden und eventuelle Vergrösserung und Schnitte machen das ganze Ergebnis wertlos, oder es wird sogar etwas auf der Seite fehlen (wird abgeschnitten).
 • Die PDF Version ist nicht 1.3. Höhere Versionen sind manchmal nicht korrekt bearbeitet.
 • PDF enthält Durchsichtigkeiten. Wenn Sie PDF 1.3 ordentlich benutzen, werden Durchsichtigkeiten zusammengelegt, weil PDF 1.3 diese nicht unterstützt. Das ist erst in weiteren Versionen möglich. Die Dursichtigkeiten können sich beim Rippen falsch zusammenlegen und es können Fehler entstehen. Sie verlängern auch bedeutend die Bearbeitungsdauer des Auftrags. In der Endphase müssen sie sich so wie so immer zusammenlegen.
 • PDF enthält Pantone-Farben, es wird jedoch CMYK gedruckt. Manche aus den Pantone-Farben verändern sich sehr nach der Überführung in CMYK. Es besteht ein Vergleichsmusterbuch zur Überführung. Falls diese als direkte Farben nicht gedruckt werden, gibt es kein Grund sie zu benutzen. Der Enddruck kann dann ganz anders sein, als die Absicht war. Die schlimmste Variante ist, wenn eine Pantone-Farbe als direkt gedruckt wird und wenn PDF mehrere enthält. Ein solcher Auftrag kann manchmal gar nicht bearbeitet werden und es kommt zu Fehlern, Verwechslungen usw.
 • Druckmarken (Schnittmarken, Passkreuze, Skalen, Beschreibungen) greifen in Beschnitt ein. Achtung auf die Impliziteinstellungen in den Applikationen. In allen für die Vorstufe bestimmten Programmen ist es möglich, die Entfernung von Druckmarken einzustellen. Leider ist die Impliziteinstellung nicht immer korrekt (z.B. InDesign). Man muss diese Werte gemäss des benutzten Beschnitts einstellen – auf denselben oder etwas größeren Wert. Falsche Einstellung kompliziert die Produktion, besonders die buchbinderische Verarbeitung und vermindert faktisch den Beschnitt.
 • PDF enthält OPI Bindungen. Am meisten geschieht bei der Bearbeitung nichts, es kann jedoch Situation entstehen, wenn RIP nur Ansichtsbogen des Bildes für Druck benutzt. Ausgeschaltete OPI Bindungen werden diese Möglichkeit eliminieren.
 • Bei der Ausgabe in PDF ist die Auswahl „Überdruck simulieren“ eingeschaltet. Diese Auswahl ist für die Ausgabe auf „gewöhnlichen“ Druckern, die mit dem Überdruck nicht arbeiten können. Für die Ausgabe in PDF, die für weitere Verarbeitung bei uns (und auch woanders) bestimmt ist, DARF diese Wahl bei der Ausgabe NICHT eingeschaltet werden. Sie kann Fehler in der Farbigkeit verursachen.
 • PDF enthält Farbendefinition RGB (oder LAB). In diesem Falle kann man die geforderte Farbigkeit nicht garantieren. Für die Überführung vom RGB in CMYK bestehen viele Art und Weisen und es wird nach verschiedenen Profilen überführt und Ergebnisse können sich sehr unterscheiden.
 • PDF ist durch Export (nicht mit Druck) geildet. Export in PDF wird nicht immer korrekt. Zwar verbessert sich die Situation, zum Beispiel kann man in den neueren Versionen InDesign oder Corel den Export benutzen. Nach der Bildung des gedruckten PDF auf „Adobe PDF“ oder in Postscript und nach folgender Distillation bekommen Sie korrekte PDF (beachten Sie richtige Einstellung des Distillers in beiden Fällen).

Weitere detaillierte Informationen zur Übergabe von Druckdaten und zum Format PDF/X-1a entnehmen Sie zum Beispiel aus www.gwg.org oder or www.pdfx-ready.ch

Datenübergabe

PDF/X-1a

Für den Druck übernehmen wir die Daten im PDF Format.


Es ist möglich diese per E-mail (kleinere Grössen) oder auf unseren ftp Server (grössere Grössen) zu senden. Wir übernehmen auch Daten auf CD/DVD, auf Flash disk oder von einem Server für Datensendungen.

Für die Sendung auf unser ftp Server verlangen Sie den Zugriff und senden Sie immer ein E-mail mit Bekanntgabe der Datenaufbewahrung mit der Beschreibung –Benennung des Files, Parameter, Auftragsname, Format, Umfang, Anmerkungen…

Wir empfehlen zum Auftrag eine Makette oder einen Kontrollausdruck zuzusenden, bei den komplizierten Aufträgen ist es sogar nötig. Geeignet ist auch zertifizierter Proof für Kontrolle der Farbigkeit, besonders bei den grafisch oder farbig anspruchsvollen Druckprodukten (fotografische Publikationen, Kalender, usw.).

 

Zur Kontrolle können wir bei uns anfertigen:


 • Zertifizierten Proof zur Kontrolle der Farbigkeit.
 • Andruck auf einem Plotter (hinter dem RIP) für Kontrolle der Ausgabe (Fehler in PDF), Bogenmontage, Anfertigung der Makette…

Eventuelle Rückfragen auf E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ugra-Fogra
Zertifizierten Proof epson 300
 

 

cmyk

Sektion "Datenübergabe"


In diesem Teil finden Sie auch eine Menge von Hinweisen und Einstellungen für die Vorbereitung von korrekten PDF für Digital sowie Offsetdruck, die jetzigen europäischen Normen entsprechen. So vorbereitete Files entsprechen allgemein allen Druckereien und Studios mit moderner Vorstufe und minimalisieren mögliche Fehler bei weiterer Bearbeitung des Auftrags.

Falls Sie einen grafischen Entwurf benötigen und den gleich in Auftrag geben wollen, nutzen Sie die Dienstleistungen unseres DTP Studios aus.

Sektion Datenübergabe nicht vollständig umgesetzt.

 
 • CTP
 • Heidelberg CX 104
 • Easymatrix 106
 • Komori
 • Heidelberg H5
 • MBO
 • Stahl
 • Vazba V2
 • Laminace
CTP AURORA

Nové plně automatické CTP

AMSKY Aurora T256-8

CTP pro osvit UV tiskových desek s autoloaderem, online vyvolávacím automatem a automatickým vykladačem.


 • rozlišení osvitu 1200 - 2450 dpi
 • rychlost až 55 desek B1 za hodinu
 • 256 laserových diod
 • plně automatické naložení desky 4 kazety
 • online vyvolávací automat
 • automatický vykladač tiskových desek
 • automatické děrování
Min. formát 400 x 300 mm
Max. formát 1163 x 940 mm
 

Ofsetový tiskový stroj

Heidelberg CX 104-5+L

Pětibarvový stroj formátu B1


 • pětibarevný stroj s lakovací jednotkou
 • integrované podpůrné systémy
 • tisk naširokou škálu substrátů
Max. formát: 710 x 1020
Formát tiskové desky: 790 x 1030
Tloušťka tiskového materiálu: 0,03–1,00 mm
Max. rychlost tisku: 15 000 obratů/hod.

Easymatrix 106

Easymatrix 106

Univerzální výsekový automat


Materiály:

 • Papír min. 90 g/m2
 • Karton / lepenka max. 2000 g/m2
 • Lepenka max. 2,0 mm
 • Vlnitá lepenka max. 4,0 mm
Papír od 90 g/m2
Max. formát 750 x 1060 mm
Min. formát 360 x 400 mm
Rychlost stroje max. 7700 archů/hod.

Moderní ofsetový tiskový stroj

LITHRONE GL-540HC+UV

Pětibarvový stroj formátu B1 s in-line lakovací jednotkou a prodlouženým vykladačem s možností tisku konvenčními i UV barvami a laky.

 • stroj je ve výbavě H je vybaven nejvyšším stupněm automatizace
 • tisk konvenčními barvami s možností in-line lakování disperzními laky
 • tisk technologií klasických UV barev s možností in-line lakování UV laky včetně širokých možností využití speciálních efektových UV barev a laků
 • samostatné UV lakování
 • střídání a kombinace výše uvedených technologií je možné v běžném provozu v krátkém čase
Min. formát 560 x 360 mm
Max. formát 1030 x 720 mm
Max. tisk. plocha 1020 x 710 mm
Min. síla papíru 0,06 mm
Max. síla papíru 1 mm
Max. rychlost tisku 16 500 obratů/hod.

 

Heidelberg CD 74

Moderní ofsetový tiskový stroj

HEIDELBERG CD 74-5+L-C

Pětibarvový stroj formátu B2 s lakovacím agregátem vybaveným komorovou raklí

Min. formát 350 x 210 mm
Max. formát 740 x 530 mm
Min. síla papíru 0,03 mm
Max. síla papíru 0,8 mm
Max. rychlost tisku 15 000 obratů/hod.

Heidelberg CD 75 detail

 • Alkoholové vlhčení Alcol
 • Lakovací jednotka, prodloužený vykladač
 • Dálkové řízení barevnic a registrů
 • Poloautomatické zakládání desek
 • Automatické mytí barevníkových válců, ofsetových potahů

Heidelberg CD 74 pult

 

mbo k8 comfort

Nový skládací stroj a stohový vyklač

MBO K8 Comfort - FP 800

Palamides alpha 500 plus

Výkonný a přesný skládací stroj s vysokým stupněm automatizace doplněný o stohový vykladač Palamides alpha 500 plus.

Min. formát 170 x 250 mm
Max. formát 780 x 1200 mm
Gramáž papíru 50 až 250 g/m2
Max. rychlost až 235 m/min.
Délka skladu od 60 mm
Výška stohu až 120 cm

 

Palamides alpha 500 328x200

mbo detail

 

Stahl falcovacka

Stahl KD 78

Kombinovaný skládací stroj.


 

 • až 10 lomů + 1 nožový
 • až 6 paralelních + 2 křížové 
 • různé další kombinace
Min. formát 150 x 200 mm
Max. formát 780 x 1160 mm
Min. gramáž 35 g/m2
Max. gramáž 280 g/m2

Quickbinder V2

Wohlenberg Quickbinder

Lepička Quickbinder pro výrobu měkkých knižních vazeb V2 ve špičkové kvalitě.


 • lepená vazba V2
 • zhotovování švýcarské vazby
 • přelepování hřbetů plátnem nebo gázou
 • lepení polyuretanovým i tavným lepidlem
 • vysoce kvalitní opracování hřbetu
Min. formát 105 x 140 mm
Max. formát 320 x 430 mm
Max. rychlost 2 000 taktů / hod.
Síla bloku 2 – 70 mm

Sagita - laminace

KOMFI Sagitta 76

Laminovací stroj s možností laminace už od 100 g/m2


 • zpracování zakázek do formátu B1
 • automatický nakladač archů s nakládací hlavou Komfi
 • nakládání archů z palety
 • laminovací válec vytápěný pětizónovým elektrickým topením
 • automatická separace s pomocí perforátoru nebo rotačních nožů
 • automatická kontrola přesahu archů
Min. formát 300 x 240 mm
Max. formát 1020 x 760 mm
Max. rychlost 50 m/min.
Tloušťka laminovací fólie 24-50 μm
Typ laminovací fólie OPP, PET, Nylon