UNIPRESS tisk

 • icon Print
 • icon Quality
 • icon Post-press
 • icon Finishing
image
image
image
image

Tips on the Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Politika integrovaného systému řízení

ve firmě UNIPRESS, spol. s r. o.


ISŘ je aplikován v celé společnosti Unipress, spol. s r.o. Při určování rozsahu jsou zvažovány externí a interní záležitosti, především požadavky, očekávání i problémy interních a externích zainteresovaných stran, závazné povinnosti a provozované činnosti a služby, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit schopnost dosahovat zamýšlených výsledků, dále ovlivňovat environmentální a bezpečnostní podmínky v návaznosti na kontext společnosti.

Společnost v rámci přípustného vyloučení z normy ČSN EN ISO 9001:2016 neaplikovala požadavky kapitoly 8.3 „Návrh a vývoj produktů a služeb“ vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kde nejsou návrh a vývoj produktů a služeb předmětem činnosti, ani nejsou zajišťované externě.


Eurocert-logo-2

 

ZÁSADY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Společnost Unipress, spol. s r.o. je firmou silně se orientující na zákazníka. Cílem všech činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka a snahou předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci. Společnost se zavazuje provádět své činnosti tak, aby vedly k vytváření oboustranně výhodných a trvalých vztahů se zákazníky i s dodavateli (kvalitou prováděných služeb, individuálním přístupem, čestným jednáním, dodržováním nejen smluvních, ale i ústních dohod, výbornou platební morálkou, bezplatnou radou, atd.). Společnost neustále systematicky vyhledává nebezpečí, hodnotí rizika, přijímání opatření pro snižování rizik, to nejen v oblasti kvality a životního prostředí, ale také v oblasti bezpečnosti práce, tedy proti vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců. Společnost současně hledán dílčí motivační prvky tak, aby se principy kvality, ochrany životního prostředí a zásady bezpečné a zdravotně nezávadné práce staly běžnou součástí každodenní práce.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti společnosti. Dobrou vzájemnou komunikací chce společnost prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti, neboť základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.

VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni dodavatelé společnosti Unipress, spol. s r.o., jsou schopni dodávat přesně podle potřeb společnosti a specifikací ve stanovených termínech. Společnost chce mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele a požaduje, aby dodavatelé byli zároveň partnery na stejné úrovni zajištění kvality. Společnost své dodavatele hodnotí, pečlivě vybírá a úzce s nimi spolupracuje tak, aby splnili veškeré nároky a očekávání.

VZTAH K TRHU

Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Společnost se zavazuje obnovovat zastaralé technologie, mechanismy, stroje a zařízení, a tím zajistit zvýšení kvality poskytovaných produktů a služeb, omezit negativní dopady na životní prostředí, zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci a zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců. Společnost rovněž usiluje o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí a svojí činnosti přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost se zaměřuje zejména na využívání nejlepších dostupných technologií, používání ekologicky šetrných úklidových prostředků, snižování spotřeby vstupních surovin, minimalizaci odpadů, prevenci rizik a zlepšování pracovního prostředí. Společnost zajišťuje plnění závazných povinností na ochranu životního prostředí, které se vztahují na provozované činnosti, služby a environmentální aspekty a které společnost přijala v rámci plnění smluvních požadavků od zákazníků. Společnost uplatňuje preventivní přístup před znečišťováním složek životního prostředí při identifikaci environmentálních aspektů a jejich dopadů a v havarijní připravenosti na ochranu životního prostředí. Zvyšování produktivity a kvality práce, snižování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců nahrazováním zastaralých technologií, strojního zařízení a nářadí.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Touto schválenou a vyhlášenou politikou integrovaného systému řízení se společnost zavazuje neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality společnost chápe jako proces stálý a systematický. Efektivnost integrovaného systému řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 společnost neustále zlepšuje aktivitou a angažovaností vrcholového vedení, pomocí cílů ISŘ, řízením environmentálních aspektů a jejich dopadu, řízením rizik a příležitostí v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě také BOZP.

 

iso

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

V Turnově  31. 1. 2017, Ing. Jindřich Hrubý, jednatel společnosti / PVISŘ

 
 • CTP
 • Strati
 • Lamina
 • Komori
 • Heidelberg H8
 • Heidelberg H5
 • MBO
 • Stahl
 • HIGHER
 • Binding
 • Sagitta
CTP CRON

New UV platesetter

CRON UV-4696G3X

UV platesetters, fully automated plate line with autoloader, transport and processing.


 • Imaging resolution 1800-3600 dpi
 • Output speed 38 plates B1/hr
 • 96 Laser channel
 • Full automatic plate load
 • Autoloader AL-46M3-50N
 • Online Plate Processor Glunz & Jensen Tiger 125
 • Compact Plate Stacker
Min. format 450 x 370 mm
Max. format 1160 x 940 mm
 

Priklop

New plate die-cutting machine

Strati ML 1600

Special machine for punching, creasing, or embossing on printing cartons, machine cardboard, corrugated and three or five-layer cardboard

 • Allows pinching from plastic sheets, rubber sheets and other soft materials in the form of a sheet
 • The contact pressure of the platen can be accurately regulated
 • The platen evenness set-up can be adjusted
 • Meets high demand for accuracy, reliability and long-term high performance
Max. format 1600 x 1200 mm
Max. speed 14 cycles/min.
 

Lamina System 1116 SA

New modern laminating machine

Lamina 1116 SA PB-DS

Semi-automatic sheet laminating/mounting machine for sheet-to-sheet lamination of paper, or board-to-board lamination of cardboard both smooth and corrugated

 • automatic substrate sheet feeder, manual top feeder
 • precision gluing unit with automatic glue application
 • laminating station with automatic front and lateral register
 • PB Pressure Belt, DS Down Stacker, PLC control system
Min. format 200 x 350 mm
Max. format 1100 x 1600 mm
Top sheet 130 - 450 g/m2
Bottom sheet from 250 g/m2 / 0,6 - 10 mm
 

Komori LITHRONE GL-540HC+UV

New modern offset printing machine

LITHRONE GL-540HC+UV

Five-colour B1 format machine with an in-line varnishing station and an extended unloader allowing printing with conventional and UV inks and varnishes

 • the machine in the H equipment class has the highest level of automation
 • printing with conventional inks with optional in-line varnishing with disperse varnishes
 • conventional UV ink printing technique with optional in-line varnishing with UV varnishes, including wide options for use of special-effect UV inks and varnishes
 • standalone UV varnishing
 • swapping and combining the above-described techniques is possible in very short times during normal operation
Min. format 560 x 360 mm
Max. format 1030 x 720 mm
Max. print area 1020 x 710 mm
Min. paper thickness 0,06 mm
Max. paper thickness 1 mm
Max. print speed 16 500 turns/hour

 

Heidelberg SM 102-8-P5

Modern offset printing machine

HEIDELBERG SM 102-8-P5

Eight-colour B1 format machine allowing 4/4 duplex printing or simplex printing with colouring up to 8/0

Min. format 420 x 280 mm
Max. format 1020 x 720 mm
Min. paper thickness 0,03 mm
Max. paper thickness 0,8 mm
Max. print speed 13 000 turns/hour
 • Alcol alcohol damping
 • Perfecting press
 • Remote control of fountains and registers
 • Semi-automatic printing plate loading
 • Automatic washing of inking rollers and offset coatings

 

Heidelberg CD 74

Modern offset printing machine

HEIDELBERG CD 74-5+L-C

Five-colour B2 format machine with a varnishing aggregate equipped with a box squeegee

Min. format 350 x 210 mm
Max. format 740 x 530 mm
Min. paper thickness 0,03 mm
Max. paper thickness 0,8 mm
Max. print speed 15 000 turns/hour

Heidelberg CD 75 detail

 • Alcol alcohol damping
 • Varnishing unit, extended delivery
 • Remote control of fountains and registers
 • Semi-automatic printing plate loading
 • Automatic washing of inking rollers and offset coatings

Heidelberg CD 74 pult

 

mbo k8 comfort

New folding machine and stacking delivery

MBO K8 Comfort - FP 800

Palamides alpha 500 plus

Powerful and accurate folding machine with a high level of automation equipped with the Palamides Alpha 500 Plus stacking delivery

Min. format 170 x 250 mm
Max. format 780 x 1200 mm
Paper weight 50 až 250 g/m2
Max. speed up to 235 m/min.
Fold length from 60 mm
Stack height up to 120 cm

 

Palamides alpha 500 328x200

mbo detail

 

Stahl falcovacka

Stahl KD 78

Combined folding machine


 

 • up to 10 folds + 1 blade fold
 • up to 6 parallel + 2 cross folds
 • various additional combinations
Min. format 150 x 200 mm
Max. format 780 x 1160 mm
Min. paper weight 35 g/m2
Max. paper weight 280 g/m2

 

higher sl 1060mt

HIGHER SL-1060MT

Automatic foil stamper provides embossing, foiling, foil embossing, holographic stamping as well as creasing and diecutting on both paper and cardboard

 

Min. format 400 x 350 mm
Max. format 1060 x 760 mm
Max. speed 7500 sheets/hour
Material thickness from 0,1 to 2,0 mm

Quickbinder V2

Wohlenberg Quickbinder

Excellent perfect binding quality is guaranteed by a high-quality spine preparation station


 • Perfect binding
 • Swiss binding
 • Cloth or mull pasting over book spines
 • Gluing with polyurethane as well as hotmelt glue
 • High quality spine processing
Min. format 105 x 140 mm
Max. format 320 x 430 mm
Max. speed 2 000 cycles/hour
Product thickness 2 – 70 mm

Sagita - laminace

KOMFI Sagitta 76

Laminating machine allowing lamination from 100 g/m2


 • order completion up to the B1 format
 • automatic sheet feeder with the Komfi feeding head
 • sheet feeding from pallets
 • laminating roller heated with a five-zone electric heater
 • automatic separation using a perforator or rotary blades
 • automatic control of sheet overlap
Min. format 300 x 240 mm
Max. format 1020 x 760 mm
Max. speed 50 m/min.
Laminating foil thickness 24-50 μm
Laminating foil type OPP, PET, Nylon