UNIPRESS tisk

  • icon Print
  • icon Quality
  • icon Post-press
  • icon Finishing
image
image
image
image

Tips on the Web

There is no translation available. / Keine Übersetzungen vorhanden.

Ochrana oznamovatelů

Ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost U N I P R E S S spol. s r.  pro podávání oznámení na možné podezření na protiprávní jednání v rámci společnosti.

Příslušnou osobou ve smyslu zákona byla pověřena paní Zuzana Králová

Toto oznámení ve smyslu uvedeného zákona lze učinit:

  1. osobně u Příslušné osoby či předáním písemného oznámení Příslušné osobě,
  2. telefonicky v prac. dny v době od 9:00 do 15:00 hod. na tel. č. 481 319 414
  3. písemně emailem: na emailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti v zalepené obálce s označením - „neotevírat - ochrana oznamovatelů“.

Obecně rovněž platí, že mimo zavedený firemní systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz.  

Bližší informace o podávání a posuzování těchto oznámení jsou obsahem vydané firemní Směrnice.

Tato Směrnice je součástí interních předpisů Společnosti, zaměstnanci se s ní mohou seznámit a plně k jejich dispozici je u pověřené příslušné osoby a na personálním úseku společnosti. Tato firemní Směrnice nabývá účinnosti a lze podle ní postupovat ode dne 15.prosince 2023.

V Turnově 15.12.2023

UNIPRESS, spol. s r. o.

UNIPRESS, spol. s r. o.


 

Svobodova 1431

511 01 Turnov

Czech Republic

tel.: +420 481 319 439

tel.: +420 481 319 411

fax: +420 481 322 097

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

uni let 265x200

vratnice UNIPRESS 2015

vchod 2015 2b

 

You can also find us on:     mapy.cz      or      Google maps      (view in a new window)